1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Kontakt

Za više informarcija o 1. Europskoj GREEN konferenciji molimo obratite se na:

* Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša (International Association of Environmental Scientists and Professionals)

internetska stranica: iaesp.org | e-mail: iaesp.egc@gmail.com.

* Prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora EGC 2023
telefon: +385 31 224 326 | e-mail: habudastanic@gmail.com

* Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska | telefon: +385 31 224 300