Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša

IAESP

International Association of Environmental Scientists and Professionals

e-mail: iaesp.eu@gmail.com

Matični broj: 5655048

OIB: 17680025101

IBAN: HR4623600001103027379

Osijek, Hrvatska