Međunarodna znanstveno-stručna konferencija
Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji

Poštovani,
zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji“ koja će se održati 24. 2. 2023. godine u Marea Hotel & Spa, u Neumu, Bosna i Hercegovina.

Vodni resursi su jedna od temeljnih pretpostavki održivoga razvoja društva. U sklopu Globalnih ciljeva UN-a (SDGs) voda je izravno obuhvaćena ciljem održivoga razvoja br. 6: Čista voda i sanitarni uvjeti (SDG 6) te istaknuta kao ključni element za postizanje većine ostalih ciljeva definiranih Agendom 2030.

Vodni resursi su u središtu međunarodnih i europskih politika u razdoblju od 2018. do 2028. godine, u kojemu se obilježava Međunarodno desetljeće djelovanja „Voda za održivi razvoj“, sukladno Rezoluciji 71/222 Opće skupštine UN-a. Koncem prve polovice ovoga desetljeća, u 2023. godini, na svim se razinama, od lokalne do globalne, organiziraju različiti događaji s ciljem poticanja održivoga razvoja i integriranoga upravljanja vodama.

S tim u vezi Centar za ekologiju, okoliš i turizam u suradnji s Vladom Hercegovačkoneretvanske županije i resornim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, Općinom Neum, Cleanteach HUB-om znanja Sveučilišta u Mostaru, Centrom za održivi i uključivi razvoj te Međunarodnim udruženjem znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša organizira konferenciju na temu održivosti u sektoru voda, s posebnim naglaskom na SDG 6. Naime, zahvaljujući svome položaju unutar dinarske regije, Bosna i Hercegovina ima veliko vodno bogatstvo, koje održivim načinima upravljanja može biti konkurentska prednost na dobrobit svih nas. Istodobno, sektor voda susreće se s brojnim izazovima u pogledu zaštite i upravljanja vodama te dostizanja standarda utvrđenih pravnom stečevinom Europske unije.

U tom smislu, Konferencija „Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji“ okupit će relevantne dionike iz sektora voda, vodeće stručnjake i predstavnike akademske zajednice, kao i predstavnike vlasti na različitim razinama, koji će pokušati odgovoriti na sljedeća
pitanja:

  • Mogu li vodni resursi biti pokretači i akceleratori razvoja u regiji?
  • Kakvo je stanje vodnih resursa i uz njih vezanih ekosustava te koji su budući izazovi u očuvanju i postizanju najmanje dobroga ekološkog stanja/potencijala voda našega područja?
  • Koji su ključni izazovi za postizanje SDG 6 i ostalih za vodu vezanih ciljeva održivoga razvoja u BiH i regiji?
  • Jesu li procesi usklađivanja s europskim i međunarodnim politikama barijere ili pak mogućnosti?
  • U kojoj mjeri nam mogu biti korisna iskustva iz regije?
  • Koje su mogućnosti poboljšanja upravljanja u sektorima voda i komunalnih djelatnosti?

Na ova i brojna druga pitanja kvalitetna rješenja možemo naći samo zajedno, kroz razmjenu znanja, iskustava i primjera dobre prakse.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati značaj ovoga događaja i pridružiti se Konferenciji.

Radujemo se Vašem dolasku!

Organizacijski odbor Konferencije

POZIVNO PISMO dostupno je OVDJE.

PROGRAM KONFERENCIJE dostupan je OVDJE.

Za sudjelovanje na konferenciji nije potrebna uplata kotizacije, no zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svakako potvrdite svoj dolazak.

Registracijski link:
https://form.jotform.com/230252066751046

ili izravno putem e-pošte:
vodaiodrzivirazvoj@mpsv-hnz-k.ba

Prijave su otvorene do 10.2.2023. godine ili do popunjavanja ograničenog
broja mjesta
.

Mjesto održavanja: Marea Hotel & Spa, Neum, Bosna i Hercegovina

hotelmarea.ba