1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Organizacijski odbor

 • Mirna Habuda-Stanić (predsjednica), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Dajana Gašo-Sokač (potpredsjednica), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ivo Bašić, JU Park prirode Kopački rit, HR
 • Emina Berbić Kolar, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, HR
 • Amra Bratovčić, Tehnološki fakultet u Tuzli, BiH
 • Danija Budimir, odvjetnica, HR, D
 • Valentina Bušić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Bruno Cvetković, Hrvatska Komora Zdravstvenih Radnika, HR
 • Boris Crnković, Ekonomski fakultet u Osijeku, HR
 • Ana Čeko Đanić, Pravni fakultet u Osijeku, HR
 • Matko Erceg, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, HR
 • Eva Falch, Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju, N
 • Ana Gavrilović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Sanja Gongeta, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, HR
 • Jasmina Ibrahimpašić, Univerzitet u Bihaću, BiH
 • Tatjana Ileš, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, HR
 • Ivana Jurić, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, HR
 • Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica, HR
 • Elvira Kovač Andrić, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora, HR
 • Hrvoje Krstić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, HR
 • Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, HR
 • Tihana Marček. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Tomislav Matić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, HR
 • Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Vesnica Mlinarević, Kineziološki fakultet Osijek, HR
 • Ivanka Netinger Grubeša, Sveučilište Sjever, HR
 • Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Susana Paixao, Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju, PT
 • Aysegul Pala, Dokuz Eylul University, TR
 • Arzija Pašalić, Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, BiH
 • Oliver Pavlović, Medicinski fakultet Osijek, HR
 • Tunjica Petrašević, Pravni fakultet u Osijeku, HR
 • Marina Poje Sovilj, Odjel za Fiziku Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Vesna Rafajlovska, Tehnološko-metalurški fakultet u Skopju, MK
 • Vlatko Rožac, Danube Parks, HR
 • Mirna Sabljar, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, HR
 • Kristijan Sabo, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Nella Slavica, Nacionalni park Krka, HR
 • Darja Sokolić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, HR
 • Andrej Starc, Zdravstveni fakultet Univerziteta u Ljubljani, SLO
 • Ana Stupin, Medicinski fakultet Osijek, HR
 • Marina Šantić, Medicinski fakultet u Rijeci, HR
 • Mario Šiljeg, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, HR
 • Nataša Turić, Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, HR
 • Aleksandar Včev, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, HR
 • Krunoslav Zmaić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, HR
 • Andreja Žgajnar Gotvajn, Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Univerziteta u Ljubljani, SLO
 • Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, HR

Znanstveno-stručni odbor

 • Mirna Habuda-Stanić (predsjednica), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Đurđica Ačkar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Kristina Afrić Rakitovac, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Sveučilište u Puli, HR
 • Franc Andrejaš, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 • Biljana Angjusheva, Tehnološko-metalurški fakultet u Skopju, MK
 • Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ana Baričević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Mirjana Bartula, Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura”, SRB
 • Sabina Begić, Tehnološki fakultet Univerzieta u Tuzli, BiH
 • Irella Bogut, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, HR
 • Amra Bratovčić, Tehnološki fakultet u Tuzli, BiH
 • Sandra Budžaki, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Višnja Bukvić, Sveučilište Hercegovina, BiH
 • Dragica Chamovska, Tehnološko-metalurški fakultet u Skopju, MK
 • Ana Čeko Đanić, Pravni fakultet u Osijeku, HR
 • Igor Djerdj, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Zlata Dolaček-Alduk, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, HR
 • Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet u Osijeku, HR
 • Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Jelena Đugum, Hrvatska gospodarska komora, HR
 • Bojan Đurin, Sveučilište Sjever, HR
 • Maja Ergović Ravančić, Veleučilište u Požegi, HR
 • Eva Falch, Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju, N
 • Rok Fink, Zdravstveni fakultet Univerziteta u Ljubljani, SLO
 • Tihomir Florijančić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, HR
 • Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ana Gavrilović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Sanja Gongeta, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, HR
 • Lovorka Gotal-Dmitrović, Sveučilište Sjever, HR
 • Krunoslav Hajdek, Sveučilište Sjever, HR
 • Antonija Huljev, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, HR
 • Jasmina Ibrahimpašić, Univerzitet u Bihaću, BiH
 • Tatjana Ileš, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, HR
 • Gorana Jelić Mrčelić, Pomorski fakultet u Splitu, HR
 • Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica, HR
 • Gabriela Kalčikova, Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Univerziteta u Ljubljani, SLO
 • Marko Katalinić, Pomorski fakultet Split; HR
 • Ivica Kelam, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, HR
 • Ivana Kišćinal, JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, HR
 • Hrvoje Krstić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, HR
 • Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, HR
 • Elvira Kovač Andrić, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Maja Krčum, Pomorski fakultet u Splitu, HR
 • Darija Kuharić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, HR
 • Jasmina Lukinac, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Dražen Lušić, Medicinski fakultet u Rijeci, HR
 • Damir Magdić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Daniel Maestro, Zavod za javno zdravstvo FB&H, BiH
 • Tihana Marček. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Tomislav Matić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, HR
 • Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Martina Medvidović-Kosanović, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Vesnica Mlinarević, Kineziološki fakultet Osijek, HR
 • Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ivanka Netinger Grubeša, Sveučilište Sjever, HR
 • Gabrijel Ondrašek, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Susana Paixao, Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju, PT
 • Aysegul Pala, Dokuz Eylul University, TR
 • Oliver Pavlović, Medicinski fakultet Osijek, HR
 • Marko Petek, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Marina Poje Sovilj, Odjel za Fiziku Sveučilišta u Osijeku, HR
 • Brigita Popović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, HR
 • Vesna Rafajlovska, Tehnološko-metalurški fakultet u Skopju, MK
 • Mirna Sabljar, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, HR
 • Nikola Sakač, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • Merica Slišković, Pomorski fakultet u Splitu, HR
 • Eldina Smječanin, Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, BiH
 • Marija Stjepanović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Ana Stupin, Medicinski fakultet Osijek, HR
 • Marina Šantić, Medicinski fakultet u Rijeci, HR
 • Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, HR
 • Šimo Šokčević, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, HR
 • Danijel Topić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, HR
 • Nataša Turić, Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, HR
 • Magdalena Ujević Bošnjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HR
 • Natalija Velić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR
 • Darija Vukić Lušić, Medicinski fakultet u Rijeci, HR
 • Marija Vuković Domanovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, HR
 • Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, HR