1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Upute za poster prezentacije

Posterska priopćenja mogu biti na pripremljena engleskom ili hrvatskom jeziku (poželjno na engleskom jeziku).

Postere pripremiti u dimenziji 100 cm visine i 70 cm širine (vertikalno).

Molimo autore da postere izložite najkasnije 15 minuta prije početka usmenih prezentacija (dvorana Olympia – do 8:55 h).

Autori samostalno pripremaju i tiskaju postere.

Materijale potrebne za postavljanje postera osigurava Organizacijski odbor EGC 2023.

.

e-Posteri (dodatna opcija)

Ukoliko žele, autori mogu dostaviti poster u e-obliku koji će biti dostupan na internetskoj stranici EGC 2023.

U navedenu svrhu molimo da poster u obliku PDF dokumenta dimenzija 1920×1080 piksela dostave najkasnije do 21. svibnja 2023. na adresu e-pošte: iaesp.egc@gmail.com.

POVRATAK