1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Kotizacije

Rana kotizacija300 EUR
Uplata najkasnije do 2. 4. 2023.

Kotizacija400 EUR
Uplate poslije 2. 4. 2023.

Kotizacija za IAESP aktivne članove250 EUR
(obvezna potvrda IAESP-a)

Studentska kotizacija200 EUR
(obvezna potvrda institucije)

Kotizacija za online sudionike100 EUR

Prijava dodatnog rada (>2 sažetka/rada) – 50 EUR / po sažetku/radu

* navedeni iznosi kotizacija uključuju PDV.

*** sve kotizacije omogućuju sudjelovanje u cjelokupnom programu EGC 2023, uključuju konferencijske materijale, e-potvrdu o sudjelovanju, e-zbornik sažetaka, e-knjigu radova, EGC 2023 koktel dobrodošlice, pauze za kavu, konferencijsku večeru i edukativni izlet u Nacionalni park Krka (osiguran prijevoz autobusom).

Važne napomene:

  • Svim sudionicima preporučamo da se registraju i uplate ranu kotizaciju (do 02.04.2023.).
  • Svaka kotizacija omogućuje prijavu najviše 2 sažetka/rada
  • Prijava 3 ili više sažetaka/radova je moguća uz plaćanje dodatnog iznosa od 50 € po sažetku/radu.
  • Za ostvarenje prava na studentsku kotizaciju nužna je dostava važeće potvrde institucije. Pravo na studentsku kotizaciju ostvaruju redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih i diplomskih studija te studenti spedijalističkih i doktorskih studija.
  • Transakcijske i administrativne troškove uplate kotizacije snosi sudionik i nisu dio iznosa kotizacije.
  • Upute za plaćanje kotizacije dostupne su na stranici EGC konferencije – UPUTE ZA PLAĆANJE.
  • Molimo sudionike da pažljivo pročitaju Pravila otkazivanja sudjelovanja na EGC 2023. – PRAVILA OTKAZIVANJA.

.

UPLATA KOTIZACIJE:

Institucija: Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša (IAESP), 31000 Osijek, Hrvatska
Svrha doznake: 1. Europska GREEN konferencija
Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4623600001103027379
SWIFT: ZABAHR2X
OIB: HR17680025101