1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Pravila otkazivanja

Obavijest o otkazivanju sudjelovanja na EGC 2023 nužno je dostaviti u pisanom obliku na e-mail: iaesp.green@gmail.com.

Organizacijski odbor EGC 2023 će vratiti uplaćenu kotizaciju u što kraćem mogućem vremenu, a najkasnije jedan (1) mjesec nakon završetka konferencije.

Za obavijesti o otkazivanju sudjelovanja na EGC 2023 primljene najkasnije do 15.05.2023. povrat uplate isplaćuje se u iznosu uplaćene kotizacije umanjene za administrativnu pristojbu od 10%.

Za obavijesti o otkazivanju sudjelovanja na EGC 2023 primljene u razdoblju od 15.05.2023. do 20.05.2023. povrat uplate isplaćuje se u iznosu uplaćene kotizacije umanjene za 50%.

Za obavijesti o otkazivanju sudjelovanja na EGC 2023 primljene nakon 20.05.2023. nije moguć povrat novca.

Politika zamjene: Osobe koje su uplatile kotizaciju na vlastito ime, a nisu u mogućnosti sudjelovati, mogu kotizaciju prepustiti drugoj osobi o čemu moraju pismenim putem obavijestiti Organizacijski odbor najkasnije najkasnije do 20.05.2023. na e-mail: iaesp.green@gmail.com.

EGC 2023 ni pod kojim okolnostima nije odgovoran za putne troškove ili kazne sudionika.

U slučaju otkazivanja od strane Organizacijskog odbora EGC 2023, svim prijavljenim sudionicima koji su uplatili kotizaciju biti će vraćena uplata u punom iznosu.

U cilju što kvalitetnije pripreme, predlažemo da se registrirate uz ranu kotizaciju čime omogućujete kvailtetu i pravovremenu organizaciju konferencijskog programa i popratnih događaja.