1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Važni datumi

Dostava sažetaka

rok: 15. 3. 2023. produženje do 31. 3. 2023.

Potvrda o prihvaćanju sažetka

​rok: 20. 3. 2023. produženo do 2. 4. 2023.

Uplata rane kotizacije

rok: 2. 4. 2023. produženje do 10. 4. 2023.

Registracija i plaćanje kotizacije

​rok: 15. 5. 2023.

Dostava cjelovitih radova

​rok: 15. 7. 2023.

Autore molimo da sažetke/cjelovite radove pripreme prema uputama za autore koristeći EGC 2023 Word-podloge dostupne na stranici – UPUTE ZA AUTORE.

Detaljnje upute za registraciju i plaćanje kotizacije dostupne su na internetskoj stranici – REGISTRACIJA.