1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Plenarni predavači

.

Prof. dr. sc. Bálint Bachmann

Sveučilište Metropolitan u Budimpešti, Mađarska

Rektor Sveučilišta Metropolitan u Budimpešti

više

Prof. dr. sc. Eva Falch

Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju, Norveška

Predsjednica Nordijskog Foruma za hranu

više

Prof. dr. sc. Gabriella Medvegy

Sveučilište u Pečuhu, Mađarska

Dekanica Fakulteta inženjerstva i informacijskih tehnologija

više

Prof. dr. sc. Susan D. Richardson

Sveučilište u Južnoj Karolini, Sjedinjene Američke Države

Predsjednica Američkog društva za masenu spektroskopiju

više

Prof. dr. sc. Marina Tišma

Sveučilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

Voditeljica poslijediplomkog specijalističkog studija Održivo i kružno biogospodarstvo

više