1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023 – Vodice, Hrvatska

Prijava sažetaka i radova

SAŽETKE i CJELOVITE RADOVE potrebno je imenovati EGC_prezime prvog autora (npr. EGC_Prezime) te poslati na e-poštu: iaesp.egc@gmail.com.

Ukoliko autor prijavljuje više od jednog sažetka/rada, molimo dokument označiti brojem nakon prezimena (Prezime1, Prezime2).

Molimo autore da sažetke/radove pripreme prema uputama dostupnim na stranici konferencije – Upute.

Sažetke i radove molimo poslati do naznačenih datuma kako bih iste uvrstili u program, zbornik sažetaka i knjigu radova konferencije EGC 2023.