1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Upute za predavače (usmena priopćenja)

Plenarna i pozvana predavanja – trajanje prema programu.

Usmene prezentacije:

12 minuta za predavanje + 2 minute za raspravu

Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu (2003 ili noviji). Macintosh korisnici svoju prezentaciju moraju eksportirati u obliku MS PowerPoint datoteke.

Molimo predavače da ppt prezentacije pripreme na engleskom jeziku.

Usmene prezentacije mogu biti prezentirane na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena predavanja.

Na Konferenciji će se koristiti PC računala.

Video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC).

Predavači se mole da prezentacije pošalju najkasnije do 21. 5. 2023. na adresu e-pošte: iaesp.egc@gmail.com.

U koliko želite prezentirati svoj rad sa svojeg pokretnog računala, molimo obavezno najaviti organizatoru na adresu e-pošte: iaesp.egc@gmail.com.

Za sva pitanja oko tehničke podrške, molimo obratiti se na istu e-mail adresu.

POVRATAK