1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Plenarni predavači

Prof. dr. sc. Marina Tišma

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

Voditeljica poslijediplomkog specijalističkog studija Održivo i kružno biogospodarstvo

.

Prof. dr. sc. Marina Tišma redovita je profesorica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska.

Doktorirala u znanstvenom polju biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Završila je Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a 2021. pohađala je i završila Executive Program Circular Economy & Sustainability Strategies na Sveučilištu u Cambridge-u u Velikoj Britaniji.

Područje znanstvenog interesa su joj razvoj održivih procesa proizvodnje biogoriva i visokovrijednih produkata iz biomase.

Voditeljica je edukacija iz područja primjene industrijske biotehnologije u održivom i kružnom biogospodarstvu poduzetnicima i konzultantima te znanstvenicima koji žele implementirati rezultate svojih istraživanja na tržište.

Kao pozvani predavač sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i svijetu. Znanstveni radovi i rezultati istraživačkog tima prof. dr. sc. Marine Tišma objavljeni su u najprestižnijim međunarodnim znanstvenim časopisima poput Chemical Engineering Journal (IF = 16.744), Bioresource Technology (IF = 11.889), Applied Energy (IF = 11.446), Journal of Cleaner Production (IF = 11.072), itd.

Prije akademske karijere, prof. Tišma radila je u industriji slada i piva u sklopu čega se usavršavala u belgijskim sladarama i pivovarama.

U posljednjih 10 godina bila je voditelj ili suradnik na nekoliko razvojno-istraživačkih projekata iz područja biogospodarstva od čega su četiri financirana iz strukturnih fondova Europske Unije.

Ima dugogodišnje suradnje za znanstvenicima iz europskih i svjetskih znanstvenih institucija, kao što su Kina (Shangai Advanced Research Institute), Australija (The University of Adelaide), Velika Britanija (University College London), Slovenija (Faculty of Chemistry and Chemical Technology), Turska (Hacettepe University), Češka (Institute of Chemical Process Fundamentals), itd.

Članica je uredništva znanstvenih časopisa Chemical and Biochemical Engineering Journal Quarterly (CABEQ) i Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST), a bila je gostujući urednik časopisa Frontiers in Biotechnology and Bioengineering. Recenzent je međunarodnih znanstvenih projekata (Češka, Slovenija, Latvija).

Članica je EFB-a (European Federation of Biotechnology), ESAB-a (European Society of Applied Biocatalysis), HDKI-a (Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa) te Udruge TechnOS.

Dopredsjednica je Udruge sportske rekreacije i kineziterapije „Kinesis“.

Znanstvena i stručna bibliografija

Osobna web stranica

Plenarno predavanje:

Importance of education in transition from linear to circular (bio)economy
Marina Tišma

The linear economy, based on fossil resources and the “take-make-waste” concept, needs to be replaced by the bioeconomy, based on biomass (especially residual biomass) as the main raw material and focused on circularity and sustainability. However, the transition from a linear to a circular (bio)economy brings many challenges and requirements, from changing public awareness to well-trained human resources throughout the value chain.

As noted by the BioEast Initiative, the lack of education and skills in the bioeconomy is the main risk for the failure of the European Green Deal objectives and related EU strategies. Therefore, bioeconomy education is urgently needed at all levels of education and in addition to the education of policy makers and entrepreneurs. What the bioeconomy is, what the main drivers for bioeconomy are, how bioeconomy education should be designed, what are the current practices of bioeconomy education and training in the EU and what steps in education are needed to accelerate the transition from a linear to a circular bioeconomy will be discussed.

POVRATAK