1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Plenarni predavači

Prof. dr. sc. Susan D. Richardson

Sveučilište u Južnoj Karolini, Sjedinjene Američke Države

Predsjednica Američkog društva za masenu spektroskopiju

.

Prof. dr. sc. Susan D. Richardson profesorica je kemije na Sveučilištu Južna Karolina u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je na Georgia College & State University, a doktorat stekla na Sveučilište Emory.

Posljednje dvije godine obnaša dužnost predsjednice Američkog društva za masenu spektrometrij

Prije sveučilišne karijere, bila je dugogodišnja znanstvenica Američke agencije za zaštitu okoliša (U.S. EPA) gdje je istraživala pojavnost i toksikološki učinak pojedinih kemijskih tvari i spojeva prisutnih u okolišu na zdravlje ljudi.

Prof. dr. sc. Susan D. Richardson bavi se monitoringom okoliša, pri čemu se u najznačajnijom mjeri bavi istraživanjem pojavnosti nusproizvoda dezinfekcije vode (DBP) te pojavnosti tzv. novih zagađivača okoliša. Također istražuje pojavnost i kruženje prirodnih organskih tvari te drugih onečišćujućih tvari u vodi za ljudsku potrošnju te u pročišćenim otpadnim vodama pri čemu je naglasak istraživanja na povezivanju kemizma i toksikološkog djelovanja tvari.

Pod vodstvom profesorice Richardson provedena su mnogobrojna istraživanja usmjerena na identifikaciju novih DBP-a u vodi za ljudsku potrošnju te određivanju mehanizama stvaranja i integraciju toksikološke i kemijske karakterizacije navedenih spojeva i njihova utjecaja na zdravlje ljudi.

Istraživanja navedenih toksičnih spojeva prisutnih u okolišu provodi spajanjem suvremenih analitičkih metoda i to tehnika plinske kromatografije (GC)/masene spektrometrije (MS) i tekućinske kromatografije (LC)/MS. Uz masenu spektrometriju, kao najboljim alatom za detekciju tragova spojeva u složenim ekološkim matricama, koristi se i različitih načina ionizacije kao i MS visoke rezolucije te analizama ukupnog organskog halogena (TOX) i ionske kromatografije.

Istraživački tim profesorice Richardson istražuje i nove toksine algi nastalih uslijed eutrofikcije i štetnog cvjetanja algi u površinskim vodama, kao i transformacije novonastalih kontaminanata tijekom primjene naprednih postupaka obrade vode.

Pod vodstvom prof. dr. sc. Susan D. Richardson razvijeno je ili unaprijeđeno više analitičkih metoda kojima je uz poboljšanu ekstrakciju omogućena lakša detekcija i mjerenje kontaminanata u složenim okolišnim matricama.

Prof. dr. sc. Susan D. Richardson dobitnica je niza nagrada i priznanja od kojih se posebno ističu Nagrada Američkog kemijskog društva za kreativni napredak u znanosti, Medalja Herty, Southern Chemist Award te Walter J. Weber, Jr. AEESP Frontier in Research Award.

Profesorica Richardson 2019. i 2021. godine bila je na popisu Liste najznačajnijih analitičara u svijetu (Analytical Scientist Power List).

Suradnica je Američkog udruženja za unaprijeđenje znanosti (American Association for the Advancement of Sciences) te članica Američkog kemijskog društva (American Chemical Society).

Nositeljica je počasnog doktorata Sveučilišta Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Kanada.

Članica je Uređivačkog odbora časopisa Environmental Science & Technology, a publicirala je više stotina visokocitiranih znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama.

Znanstvena i stručna bibliografija

Osobna web stranica

Plenarno predavanje:

Improving drinking water safety: Addressing new impacts and identifying important toxicity drivers
Susan D. Richardson

While consumers are concerned about pharmaceuticals and per- and polyfluorinated alkyl substances (PFASs) in their drinking water, the largest threat is from disinfection by-products (DBPs), which are an
unintended consequence of using chemical disinfectants to make water microbially safe to drink. DBPs are formed by the reaction of disinfectants with naturally occurring organic matter, bromide, and iodide, as well as from anthropogenic pollutants, such as pharmaceuticals.

DBPs are present at levels that are orders of magnitude higher than other emerging contaminants, and many have been found to be
carcinogenic, genotoxic, mutagenic, cytotoxic, or developmentally toxic. DBPs have also been associated with cancer, miscarriage, and birth defects in human epidemiologic studies. However, until
recently, most research focused only on the 11 DBPs regulated by the U.S. EPA, and the complex chemical mixture of DBPs in drinking water was largely unknown.

This presentation will cover the state-of-the-science overview of emerging DBPs, including a recent study to identify DBP toxicity drivers in drinking water, a study to assess the impacts of algae on DBP formation, and water reuse. The ultimate goal is to uncover these risks so that new strategies can be applied to improve the safety of drinking water.

POVRATAK